Alla inlägg av Kerstin Sundmark

Boinfo juni 2021

Sommar och semester, men det händer ändå en del som vi vill informera om.

Målning P-platser
Den 28 juni är det dags att måla om markeringarna för våra P-platser (inklusive MC-platserna). Inga fordon kan vara parkerade på vår parkering mellan kl 08.00 och 16.00.

Skräp
Det ligger ständigt skräp i olika former på husets baksida, både på gräsmattan och på Gruppboendets område, vilket är både fult och störande. Det finns misstankar om att en hel del slängs ut från lägenheter med fönster/balkong mot baksidan. Det är givetvis inte tillåtet att slänga ut saker från lägenheten (oavsett var man bor) och vi uppmanar alla att vara vaksamma och rapportera till styrelsen om ni ser eller vet något i den vägen.

Nya arbetsgrupper
Vid årsmötet bildades två nya arbetsgrupper, en för elcykelladdning och en för energibesparing. Hör av dig till styrelsen om du vill vara med i någon av dem.

Årsmötet
Protokoll från årsmötet är klart och kommer att läggas ut på hemsidan.

Fönster
Vi kämpar på för att få till underhåll av samtliga Skaala-fönster. Det blir preliminärt av i augusti, vi återkommer med detaljer när vi vet mer.

Ny internetleverantör
Den 1 september blir Banhof vår nya internetleverantör. Det kan bli nätavbrott under installationsdygnet.

Gräsklippning
Lista för gräsklippning finns i entré 16. Som tack till alla som klipper, delas en biobiljett ut per klippning.

Hundrastning
Gräsmattorna mår inte bra av att hundar rastas på dem. Gå några steg till med din hund, så håller sig våra gröna ytor fina längre.

Till slut önskar styrelsen alla en riktigt fin sommar! Fortsätt läsa Boinfo juni 2021 

Trots pandemin är det mycket på gång i vår förening.

Vårstädning

Vi samlas kl 10.00 lördagen den 24 april för att hjälpas åt och ta hand om vår fastighet. Container beställs som vanligt, men korvgrillning får vi vänta med. Självklart går det bra att ställa frågor till styrelsemedlemmar under arbetets gång. Alla hushåll som deltar få en biobiljett som tack – när biograferna öppnat igen.

Vatten och el stängs av – fast inte samtidigt

En ny undercentral och värmepump ska installeras och arbetet för att hushållen ska få en gemensam elräkning (och spara drygt 1 000 kronor per år och hushåll) i enlighet med stämmans beslut ska slutföras. Viktiga datum: Den 6 och 7 april byts elmätarna ut. Det innebär att elen stängs av den 7 april i cirka sex timmar. Övriga arbeten pågår den 26, 27 eller 28 april. Någon av dagarna stängs vattnet av under cirka åtta timmar. Exakt tid kommer att anslås. Observera att man inte kan spola under den tiden, eftersom ett avloppsrör också ska bytas ut.

Fönsterunderhåll

För att i möjligaste mån undvika framtida problem med Skaala-fönster, kommer dessa att inspekteras och smörjas en gång per år. Årets inspektion blir preliminärt i början av juni. Om du inte är hemma då, ber vid dig lämna nyckeln till fönsterinspektörerna samma morgon. Vi återkommer med tid och plats.

Årsmöte

Snart är det dags för årsmöte – vi återkommer med exakt datum – och därför är det dags att komma in med motioner. Senast den 15 april behöver vi ha dem. Mejla (info@brfnyboda.se) eller lägg i föreningens brevlåda i entrén till 16.

Grillning

Grillning är endast tillåten på vår grillplats. Se förändringar i trivselreglerna på vår hemsida om du vill veta mer.

Glad påsk önskar

Styrelsen

Boinfo januari 2021

Solceller
Det är svårt att tro nu, med tanke på hur grått vädret varit, men faktum är att våra solceller levererat enligt plan och att vi faktiskt lyckats sälja lite el under det gångna året. Du kan själv följa produktionen via vår hemsida. Klicka på solen!

Städdag
Tack till alla som deltog i höststädningen! Biobiljett som tack (och som tack för gräsklippning under sommaren) kommer när biograferna åter öppnat och det går att köpa biljetter.

Hemarbete och renoveringar
På grund av smittorisken är det många som arbetar och studerar hemma. Vi sitter i möten, undervisning och gör till och med prov digitalt. Då kan bullriga renoveringar vara väldigt störande. Respekt och kommunikation krävs av och mellan alla parter. Prata med varandra och kom överens om hur ni bäst kan lösa det. Ni som renoverar kanske kan vänta en dag eller två med särskilt högljudda arbeten och ni som sitter hemma kanske kan koppla upp någon annanstans en kritisk dag.

P-platser för MC
Från och med den 1 januari 2021 kommer det att kosta 150 kr/månad att stå på föreningens MC-platser. Mejla på info@brfnyboda1416.se om du är intresserad av en plats. Om platserna blir övertecknade kommer vi att lotta ut dem.

Till sist önskar vi alla ett gott 2021 – i alla bemärkelser!

Styrelsen

Boinfo oktober 2020

Tack!
Först och främst tack till alla som hjälpt till att hålla rabatter, planteringar och gräsmattor fina i sommar!

Lägre ränta
I år var det dags att förhandla räntan igen och vi har nu sänkt den rörliga räntan från 0,73% till 0,5% för två år framåt.

Olovlig parkering
Det är obehöriga som parkerar på våra P-platser. Vi kan inte ta ut böter, bara en så kallad kontrollavgift på 500 kronor. Vi har redan satt upp skyltar ”Överträdelse beivras”. Om någon ställt sig på din plats ringer du en person i styrelsen. Du måste ringa och prata med en styrelsemedlem, som sedan agerar enligt de rutiner vi tagit fram. Förhoppningsvis gör det den olovliga parkeringen mindre attraktiv.

Nyckellöst
Från och med den 1 november kommer entrédörrarna bara att kunna öppnas med utkvitterade taggar. Nyckel behövs dock fortfarande för att komma in till källarförråden. Hör av dig till föreningen om du vill att ditt namn och nummer ska stå med i porttelefonen vid entrédörren.

Städdag
Den 7 november är det dags för städdag. Samling kl 10.00. Biobiljett till alla hushåll som deltar. Efteråt blir det korvgrillning, information om kollektiva elavtalet och utlottning av extra förråd – om det behövs, se nedan. OBS! Märk tydligt upp barnvagnar och cyklar (namn och årtal). Omärkta föremål slängs på städdagen.

Extra förråd
På årsmötet beslutades att den gamla piskbalkongen i 14 ska göras om till förråd istället för gästlägenhet. Om du är intresserad av att hyra ett extra förråd (priset är ännu inte fastställt) måste du höra av dig till föreningen senast den 5 november. Om intresset överstiger tillgången, lottas förråden ut på städdagen.

Kollektivt elavtal
Stämman beslutade också om ett kollektivt elavtal. Se mer info på vår hemsida under ”Protokoll från årsmöte 2020”. Vi kommer att dela ut information till samtliga hushåll. I samband med höstädningen finns styrelsen tillgänglig för att svara på frågor


Flytta barnvagnar
Från och med den 1 november får barnvagnar bara ställas i förrådet vid entrén i 16. Se till att du flyttar barnvagnar som står i källarförrådet innan dess. Kvarvarande vagnar slängs. Förrådet är tänkt för cyklar. Det kommer att vara låst och kan bara öppnas med taggar.

Hälsningar
Styrelsen

Boinfo oktober 2019

Äntligen! Vår solcellsanläggning är igång! Vill du följa den? Gå in på föreningens hemsida www.brfnyboda1416.se och klicka på solen längst ner.

Nu kan du boka tvättstuga och torkrum samtidigt.

Den 9 november är det dags för höststädning. Vi ses kl 10.00. Efteråt kommer nyckeltaggar att lämnas ut (se nedan) och det blir självfallet korvgrillning. Passa på att ställa frågor till styrelsen och slänga skrymmande skräp (inte elektronik och dylikt) i containern. Omärkta cyklar och barnvagnar kommer att tas bort, så märk alla cyklar och barnvagnar tydligt med namn och årtal. Se till att de inte är låsta vid något fast föremål – vi kommer att klippa upp eventuella lås, eftersom vi måste komma åt och städa ordentligt. Som tack delas en biobiljett ut per deltagande hushåll.

Vi håller på och färdigställer vårt nya cykelförråd –visst är det snyggt? Det kommer att låsas med vanliga nycklar som måste kvitteras ut. Vi återkommer om det. Styrelsen har beslutat att ge ut fler taggar av samma sort som redan distribuerats. Varje hushåll får samma antal nycklar som antal rum i lägenheten. Taggarna kvitteras ut på städdagen. Barnvagnsförrådet i källaren kommer att bli olåst framöver medan barnvagnsförrådet i entrén vid 16 ska förses med taggar. Från början kommer alla ha tillträde med sin tagg, men framöver får bara de som anmält ett behov att få tillträde. Anmäl till styrelsen snarast om du behöver tillträde. Ni som har kvitterat ut nycklar till förrådet i källaren ombeds att lämna tillbaka dem.

Vi arbetar med att få till en inspektion av samtliga fönster. Vi återkommer när vi har mer information om den.

 Vi har tyvärr fortfarande problem med skräp, litet som stort. Följande gäller: Matavfall läggs i dubbla bruna papperspåsar (finns på vinden i 14) och lämnas i den låsta, mindre sopmoluken. Brännbara hushållssopor läggs i de andra molukerna. Tidningar, papper och kartonger (ihopvikta) läggs i respektive kärl vid entrén i 14. Allt annat ansvarar respektive medlem för att transportera bort! Det är respektlöst att bara dumpa möbler, väskor, förpackningar, elektronik med mera, med mera i allmänna utrymmen. Det finns två mindre återvinningsstationer för glas, metall, plast och batterier, en hitom Huvudstafältet och en vid Centrumslingan i Solna centrum. Helgfria torsdagar kl 17.00 – 17.30 finns det även en mobil återvinning på Solnaplan (nära busstorget), där det går att lämna in grovavfall och ”farligt” avfall. I våras hade vi problem med så kallade Big Bags som stod och samlade ännu mer skräp på trottoaren. Det krävs polistillstånd för att ställa sådana på trottoarer och föreningen tillåter inte dem på sin mark. Skräphanteringen kostar oss mycket pengar som kan användas till annat.

Till slut önskar styrelsen alla en fin och bra höst!

Styrelse 2019

Ordförande

Leith Al-Saaigh, 16 – 3 tr

073 – 14 46 394

leith.alsaaigh@gmail.co

Kassör

Benny Svensson, 14 – 4 tr

073 – 668 0836

Benny.svensson@r3.se

Ledamöter

Erik Einarsson, 14 – 3 tr

070 – 64 99 087

‎erik.o.einarsson@gmail.com

Kerstin Sundmark, 16 – 4 tr

070 – 735 2108

kerstin@travelsite.se

Robert Bonde, 14 – 1 tr

073 – 717 5389

robertbonde@yahoo.com

Suppleanter

Jan Nyman, 16 – 4 tr

070 -786 3530

janpnyman@hotmail.com

Martin Bergström, 14 – 5 tr

070 – 687 9802

mabe.swe@gmail.com

Valberedningen

Bertil Hulten, 16 – 4 tr

0707 – 438 438

bertil@travelsite.se

Peter Georén, 16 – 7 tr

070 – 694 9563

peter.georen@gmail.com

Dag Andersson Boodh, 14 – 8 tr

0708 – 416 068

nestor5303@gmail.com

Boinfo mars 2019

Som vi redan informerat om startar installationen av solceller på taket den 25 mars. Arbetet beräknas pågå cirka två veckor. Snart har vi alltså både laddstolpar för elbilar och solceller på taket – två viktiga kliv i miljöns tecken.

Den 4 april är det årsmöte. Vi ses på Kvartersgården kl 19.00. Den ligger vid den lilla plaskdammen i Skytteholmsparken. Som vanligt har vi mycket att informera om och diskutera, så det är viktigt – och roligt – att så många som möjligt kommer. Det blir bland annat nya avtal för alla med P-plats på grund av laddstolparna. Ingen kommer självfallet att förlora sin plats.

Två dagar senare, den 6 april, är det städdags. Vi har bokat container och köper korv med tillbehör som vanligt. Alla deltagande hushåll får en biobiljett som tack för hjälpen.

Snart kommer vi att ändra om pappersinsamlingen. Det blir två kärl för kartonger (tryck ihop förpackningarna!) och ett kärl för vanliga trycksaker (papper, reklam etc). Luckorna ska skyltas om, men var lite uppmärksam när du slänger papper och kartonger de närmaste veckorna, så du inte slänger fel av gammal vana.

Slutligen vill vi bara påminna om att det är viktigt att vi får information om förkomna nyckeltaggar så snart du upptäckt att du blivit av med en. Rapportera till styrelsen.

Väl mött på årsmötet och städdagen!

Styrelsen

Boinfo höst 2018

Höststädning

Vi börjar med det viktigaste, höstens städdag: kl 10.00 den 10 november är det dags att hjälpas åt att sköta om vår fastighet och tomt. Som vanligt är det mycket att göra och många händer behövs. Vi har beställt en container. Kom ihåg att märka cyklar, barnvagnar, snowracer och pulkor med namn, lägenhetsnummer och 2018. Omärkta fordon kommer att tas bort på städdagen. Som tack för hjälpen kommer de som ställer upp att få en biobiljett per lägenhet. Vi kommer också att dela ut luftfilter samt smörjmedel till fönstren (mer om det nedan) under korvgrillningen efter avslutad städning.

Fönster

Vi har inte fått in några fler uppgifter om att det skulle vara problem med våra fönster, men om du ska vända dem gör det försiktigt och se till att ni är två för de stora fönstren. Det är viktigt att belastningen på bägge sidor är jämn. Fullfölj inte vridningen om du möter minsta motstånd. Vi har lagt information från Skaala om hur man ska sköta sina fönster på vår hemsida, brfnyboda1416.se. Gå in under Medlemsinformation och klicka på ” Manual – skötsel av fönster”. Fönsterkonstruktionen måste smörjas. Vi kommer att dela ut smörjmedel efter avslutad höststädning. Då kan du också passa på att ställa frågor om fönstren.
Luftfilter

Luftfiltren, under de fönster som har det, ska dammsugas minst en gång per år och bytas regelbundet. Nya filter kvitteras ut av respektive lägenhet vid städdagens korvgrillning.
Skräp

Vi har låtit göra en brandskyddsinventering, och fick då anmärkning på allt skräp – stort som smått – som fanns i de allmänna utrymmena. Det utgör en stor fara både brand- och utrymmesmässigt. Dessutom kostar det tid och pengar att transportera bort det. En del är av uppfattningen att man kan lämna pinaler (sängar, spisar, skåp, stolar, gamla datorer, väskor med mera, med mera) lite hur och var som helst i vår fastighet. Vi hittar dem överallt, men det finns ingen uppsamlingsplats för skräp i fastigheten. Allt ska förvaras i förråd och alla måste ta hand om och föra bort sitt eget skräp.
Barnvagnsrummet

I barnvagnsrummet i 16 får endast barnvagnar stå. Allt annat kommer att tas bort.
Räntor

Vi har lyckats bra med våra ränteförhandlingen, vilket borgar för en god ekonomi.
Solceller

Processen med att installera solceller på taket är i full gång och installationen utförs innan årsskiftet.Vi ses den 10 november – till dess önskar vi alla en fin och färgsprakande höst!
Styrelsen

Boinfo oktober 2017

Städdag
Den 11 november är det dags att ta ett tag igen för att fixa i och runt huset. Samling kl 10.00. Vi beställer en container att slänga skräp i och efteråt blir det som vanligt korvgrillning. Ett bra tillfälle att träffa nya och gamla medlemmar och att ställa frågor till styrelsen (om ni har några!). Många ställer upp på städdagen, men långt ifrån alla. Det är samtliga medlemmars ansvar att hjälpa till att sköta om vår fastighet. OBS! Låsen till alla fastlåsta cyklar kommer att klippas för att vi ska kunna städa i cykelrummet.

Spolning av stammar
I början av september spolades avloppsstammarna. Om du inte är nöjd med resultatet, ber vi dig kontakta någon i styrelsen snarast. (Men kontrollera vattenlåset först, så eventuellt stopp inte sitter där.)

Lås på papperssoporna
Som vi tidigare meddelat sätts nu lås på tidnings- och papperskärlen. Du använder samma nyckel till dem som till matmoloken.

Sopproblem
Sophanteringen fungerar inte som den ska. Det slängs fel sopor i kärlen (hushållssopor i plastpåsar i papperskärlen respektive matmoloken) och stora föremål (som dubbelsäng och resväskor) samt elektriska/elektroniska föremål (som spis och datorer) lämpas av på diverse ställen i fastigheten. Allt detta kostar föreningen många dyra och onödiga slantar, vilket ju drabbar varje enskild medlem. Vi vet att merparten sköter det här klanderfritt, men eftersom vi har stora problem – och stora utgifter – måste vi informera tydligt och klart om vad som gäller. Det är givetvis inte tillåtet att bara lämna skräp hur och var som helst. Föreningen kommer att forsla bort det på den boendes bekostnad.

Hösthälsningar
Styrelsen