månadsarkiv: oktober 2020

Boinfo oktober 2020

Tack!
Först och främst tack till alla som hjälpt till att hålla rabatter, planteringar och gräsmattor fina i sommar!

Lägre ränta
I år var det dags att förhandla räntan igen och vi har nu sänkt den rörliga räntan från 0,73% till 0,5% för två år framåt.

Olovlig parkering
Det är obehöriga som parkerar på våra P-platser. Vi kan inte ta ut böter, bara en så kallad kontrollavgift på 500 kronor. Vi har redan satt upp skyltar ”Överträdelse beivras”. Om någon ställt sig på din plats ringer du en person i styrelsen. Du måste ringa och prata med en styrelsemedlem, som sedan agerar enligt de rutiner vi tagit fram. Förhoppningsvis gör det den olovliga parkeringen mindre attraktiv.

Nyckellöst
Från och med den 1 november kommer entrédörrarna bara att kunna öppnas med utkvitterade taggar. Nyckel behövs dock fortfarande för att komma in till källarförråden. Hör av dig till föreningen om du vill att ditt namn och nummer ska stå med i porttelefonen vid entrédörren.

Städdag
Den 7 november är det dags för städdag. Samling kl 10.00. Biobiljett till alla hushåll som deltar. Efteråt blir det korvgrillning, information om kollektiva elavtalet och utlottning av extra förråd – om det behövs, se nedan. OBS! Märk tydligt upp barnvagnar och cyklar (namn och årtal). Omärkta föremål slängs på städdagen.

Extra förråd
På årsmötet beslutades att den gamla piskbalkongen i 14 ska göras om till förråd istället för gästlägenhet. Om du är intresserad av att hyra ett extra förråd (priset är ännu inte fastställt) måste du höra av dig till föreningen senast den 5 november. Om intresset överstiger tillgången, lottas förråden ut på städdagen.

Kollektivt elavtal
Stämman beslutade också om ett kollektivt elavtal. Se mer info på vår hemsida under ”Protokoll från årsmöte 2020”. Vi kommer att dela ut information till samtliga hushåll. I samband med höstädningen finns styrelsen tillgänglig för att svara på frågor


Flytta barnvagnar
Från och med den 1 november får barnvagnar bara ställas i förrådet vid entrén i 16. Se till att du flyttar barnvagnar som står i källarförrådet innan dess. Kvarvarande vagnar slängs. Förrådet är tänkt för cyklar. Det kommer att vara låst och kan bara öppnas med taggar.

Hälsningar
Styrelsen