månadsarkiv: april 2017

Boinfo april 2017

Städdag

Nu är det dags att ta hand om vår fastighet. Vi träffas kl 10.00 den 22 april för vårstädning. Som vanligt är det mycket att göra, så många händer behövs. Kom ihåg att märka cyklar, barnvagnar, snowracer, pulkor och dylikt STORT OCH TYDLIGT med namn och 2017. Allt som inte är märkt i de allmänna förrådsutrymmena – och alla andra föremål som står utanför förråden – slängs på städdagen. Efter städningen blir det korvgrillning. Passa på att prata med styrelsen och hör vad som är på gång.

Stenmangeln

Efter grillningen, kl 13.00, kommer Marianne Collenberg att visa hur den gamla stenmangeln fungerar.

Ny styrelse

På årsmötet valdes följande styrelse:

Ordinarie:

Leith Al-Saaigh, Benny Svensson, Erik Einarsson, Gustaf Håkansson och Kerstin Sundmark

Suppleanter:

Robert Bond och Jan Nyman.

 Hemsidan

En ny hemsida är under konstruktion. Den nya adressen är www.brfnyboda1416.se.

Inglasning balkonger

Till årsmötet inkom en motion om inglasning av balkong. Stämman beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppgift att ta fram ett underlag för stämman att fatta beslut om. Ni som vill delta i den här arbetsgruppen tar kontakt med styrelsen (mejla eller lägg namn och kontaktuppgifter i föreningens brevlåda i entrén i 16). Om ingen anmäler sig till arbetsgruppen anses motionen avslagen.

 

Väl mött på städdagen den 22 april!

Styrelsen