Styrelsen

Brf Nyboda 14-16

Styrelse, verksamhetsår 2024

Styrelsen nås bäst på info@brfnyboda1416.se 
Vi svarar så snart vi har möjlighet.

Ordförande
 • Peter Georén, 16 – 7 tr
  070-6949563
  peter.georen@gmail.com
Kassör
 • Joakim Sångberg, 16 – 6 tr
  0705-932519
  joakim.sangberg@outlook.com
Ledamöter
 • Emma Lööv, 14 – 3 tr
  0723-042666
  emma_ronnqvist@hotmail.com
 • Kerstin Sundmark, 16 – 4 tr
  0707-352108
  kerstin@travelsite.se
 • Annika Sahlin Platt, 16 – 1 tr
  070-7492746
  annika.sp@telia.com
Suppleanter
 • Leo Alfoad, 14 – BV
  0762-510756
  leo_alfoad@hotmail.com
 • Agnes Molander, 16 – 4 tr
  070-7334596
  agnes.molander@gmail.com
Valberedningen
 • Susanna Georén, 16 – 7 tr (sammankallande)
  070-422 5908
  susanna.georen@gmail.com
 • Sami Tahir, 14 – 8 tr
  0737-481716
  sbh.tahir@gmail.com