månadsarkiv: september 2017

Boinfo oktober 2017

Städdag
Den 11 november är det dags att ta ett tag igen för att fixa i och runt huset. Samling kl 10.00. Vi beställer en container att slänga skräp i och efteråt blir det som vanligt korvgrillning. Ett bra tillfälle att träffa nya och gamla medlemmar och att ställa frågor till styrelsen (om ni har några!). Många ställer upp på städdagen, men långt ifrån alla. Det är samtliga medlemmars ansvar att hjälpa till att sköta om vår fastighet. OBS! Låsen till alla fastlåsta cyklar kommer att klippas för att vi ska kunna städa i cykelrummet.

Spolning av stammar
I början av september spolades avloppsstammarna. Om du inte är nöjd med resultatet, ber vi dig kontakta någon i styrelsen snarast. (Men kontrollera vattenlåset först, så eventuellt stopp inte sitter där.)

Lås på papperssoporna
Som vi tidigare meddelat sätts nu lås på tidnings- och papperskärlen. Du använder samma nyckel till dem som till matmoloken.

Sopproblem
Sophanteringen fungerar inte som den ska. Det slängs fel sopor i kärlen (hushållssopor i plastpåsar i papperskärlen respektive matmoloken) och stora föremål (som dubbelsäng och resväskor) samt elektriska/elektroniska föremål (som spis och datorer) lämpas av på diverse ställen i fastigheten. Allt detta kostar föreningen många dyra och onödiga slantar, vilket ju drabbar varje enskild medlem. Vi vet att merparten sköter det här klanderfritt, men eftersom vi har stora problem – och stora utgifter – måste vi informera tydligt och klart om vad som gäller. Det är givetvis inte tillåtet att bara lämna skräp hur och var som helst. Föreningen kommer att forsla bort det på den boendes bekostnad.

Hösthälsningar
Styrelsen