månadsarkiv: december 2023

Boinfo december 2023

Städdagen
Tack till alla som ställde upp och hjälpte till på städdagen. Biobiljett kommer.

Släck ljusen!
Nu när det är som mörkast är det mysigt med levande ljus. Vi har dock haft några incidenter och påminner därför om att vara noggrann med att släcka ljusen.

Testa brandvarnarna!
Och kontrollera att era brandvarnare har färska batterier. Testa dem!

Stäng dörren!
Se till så att glasdörren innanför entrédörren är stängd, för att värme inte ska försvinna ut och kyla komma in i trapphuset.

Snö och sand
Vid parkeringen på norra gaveln finns en stor grön låda med sand och skopa. Jättebra om alla tar sitt ansvar och strör ut sand när det är halt.

OVK
Den obligatoriska ventilationskontrollen är genomförd. Några fick noteringar som ska åtgärdas, men i stort sett såg det bra ut.

Motioner till årsmötet
Vi påminner om att sista dagen för motioner till årsmötet är den 31 januari 2024. Mejla på info@brfnyboda1416.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i entré 16.

Alla medlemmar önskas
God jul och Gott nytt år!
Styrelsen

PDF: Boinfo december 2023