Balkonginglasning process/info

Bygglov för inglasning av alla balkonger där det är möjligt har bekostats av föreningen och styr utförandet.
Bygglovet är giltigt i 5 år.

Steg 1
Skicka in ansökan om balkonginglasning på ombyggnadsblanketten, skriv på avtal om ansvarsfördelning och skicka till föreningen för godkännande (båda dokumenten finns under fliken dokument)

Steg 2
När ni fått godkännande av föreningen kan ni ta kontakt med någon av de leverantörer av inglasning som föreningen har godkänt, kontaktuppgifter finns i slutet av denna sida.
Kontrakt skrivs med leverantör.

Steg 3
Ta kontakt med av föreningen utsedd kontrollansvarig som ser till att bygglov och kontrollplan följs.
Kostnad för detta ligger på lägenhetsinnehavaren.

Steg 4
Meddela föreningen när ombyggnaden kommer att ske

Steg 5
Meddela föreningen när ombyggnaden är slutbesiktigad och alla papper inskickade till kommunen

Steg 6
Njut av er inglasade balkong

Kontaktinformation godkända leverantörer

Sakkes
Sigurd Hjelvik

08-512 587 10
sigge@sakkes.se

Lumon
Larry Hallin
08-522 77 326
larry.hallin@lumon.com

NIKA
Mattias Arwidson
0721-98 04 37
mattias@nika.se