Boinfo mars 2019

Som vi redan informerat om startar installationen av solceller på taket den 25 mars. Arbetet beräknas pågå cirka två veckor. Snart har vi alltså både laddstolpar för elbilar och solceller på taket – två viktiga kliv i miljöns tecken.

Den 4 april är det årsmöte. Vi ses på Kvartersgården kl 19.00. Den ligger vid den lilla plaskdammen i Skytteholmsparken. Som vanligt har vi mycket att informera om och diskutera, så det är viktigt – och roligt – att så många som möjligt kommer. Det blir bland annat nya avtal för alla med P-plats på grund av laddstolparna. Ingen kommer självfallet att förlora sin plats.

Två dagar senare, den 6 april, är det städdags. Vi har bokat container och köper korv med tillbehör som vanligt. Alla deltagande hushåll får en biobiljett som tack för hjälpen.

Snart kommer vi att ändra om pappersinsamlingen. Det blir två kärl för kartonger (tryck ihop förpackningarna!) och ett kärl för vanliga trycksaker (papper, reklam etc). Luckorna ska skyltas om, men var lite uppmärksam när du slänger papper och kartonger de närmaste veckorna, så du inte slänger fel av gammal vana.

Slutligen vill vi bara påminna om att det är viktigt att vi får information om förkomna nyckeltaggar så snart du upptäckt att du blivit av med en. Rapportera till styrelsen.

Väl mött på årsmötet och städdagen!

Styrelsen